Previous Posts

- Gladiators Aston 1.9.1
- SaveFlash 3.0.61
- اللاعب حسين عبد الغني في مجالس الرياض
- ((3)) درس زهرة الفضاء.
- (2) [طريقة صنع اللهب المضيء]
- ((1)) [صنع الكرة النارية]
- ***// الآن مفاجأة مدرسة الإبداع \\***
- خطوط القنوات
- قليلاً
- مزقيني لن ابالي صدقيني
 

 

Archives

- June 2005

- July 2005

- August 2005

- September 2005

- October 2005

- November 2005

- December 2005

 

 

Links

se3loah

meeesho

saudiblog

crazyretiree

web-crazyretiree

Saturday, October 29, 2005


((4)) درس صنع الخلفيه .. بالخطوط الديجتاليه

 

((4)) درس صنع الخلفيه .. بالخطوط الديجتاليه


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...تحية طيبة للجميع  .....نستمر معكم في مدرسة الابداع في تقديم الدروس الجديدة ....ونواصل مسيرتنا بهدف نشر المعلومه الى الجميع باذن الله ...درس جديد بعنوان : صنع الخلفيه .. بالخطوط الديجتاليه ...اتمنى اشوف التطبيقات من الجميعونعتذر عن تأخرنا في طرح الدروس ....بسم الله نبدأ :

1- قم بانشاء عمل جديد بمقاسات 350×90 بكسل ... او حسب ماتريد2- املئ الخلفيه باللون بالابيض وارسم خطوط مثل الشكل التالي او كما تشاء :3-طبق الفلتر Filter > Stylize > Find edges4-اعد الخطوه 2 واظغط ctrl+F وكرر الظغط اربع مرات .. سوف تحصل على الشكل التالي :5-طبق الفلتر Filter > Distort > Twirl بمقدار 2006- طبق الفلتر Filter > Blur > Motion Blur بالاعدادات angle to 45 و distance to
40وسوف ينتج الشكل التالي :7--كرر الطبقة وطبق الفلتر Filter > Pixelate > Mosaic واجعل مقدار الخليه 88- طبق الفلتر Filter > Sharpen > Sharpen واظغط ctrl+f وغير الـ Mode من Normal
الى Soft light واظغط بالزر الايمين من الفاره على الطبقة واختر merge down,وللتلوين اذهب الى image >adjustment>Hue-saturation والشكل النهائي سوف يكون
كالتالي باذن الله :
انتهى وتم بحمد الله .......استقبل جميع استفساراتكم وتعليقاتكم ....محبتي

The Lover


لمتابعة الدرس في المجالس اضغط
هنا

 

posted by ashkal at 3:53 PM
link | 0 comments

 

 

0 Comments:

Want to Post a Comment?

back to main page<body><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="ashkal.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='ashkal.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 13797608;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 13797608;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>