Previous Posts

- البطولة التاسعة للتاكوندو برعاية مجالس الرياض
- مسابقة عالم الابداع في مجالس الرياض
- ابداع ( الحلقه الاولى )
- الطلاب المجتهدين في مدرسة مجالس الإبداع
- crazyretiree.com
- ((5)) درس صنع الخامات الـ textures للتصاميم لا يفو...
- بطاقة تخفيض لأعضاء مجالس الرياض
- افتتاح المدونه الشخصيه لـ مجنون متقاعد
- ((4)) درس صنع الخلفيه .. بالخطوط الديجتاليه
- Gladiators Aston 1.9.1
 

 

Archives

- June 2005

- July 2005

- August 2005

- September 2005

- October 2005

- November 2005

- December 2005

 

 

Links

se3loah

meeesho

saudiblog

crazyretiree

web-crazyretiree

Monday, November 28, 2005


درس المروحه

 

صبحكم الله بالخير درسنا هـ الاسبوع جميل وخفيف وممتع وفكره
جميله تخلق لنا افكار اجملاخذنا في الدرس السابق مع الاستاذ ذا لوفر درس صنع الخامات الـ textures للتصاميم
على هذا الرابط


http://www.alriyadh1.com/vb/showthread.php?t=17019
بحكم اني عريف الفصل بـ تعيين من الاستاذ فيصل فـ لزوم الدرس سجلوا ثلاث شغلات وهم
:1- كاديه ازرق لشباب و وردي للبنوتات2- عزازي (ليتك تموت اليوم ورتاح انا منك)

امحق اغنيه لا لا امزح ، ميادة الحناوي انا بعشقك
3- زقاير لشباب و علك بطبوط للبنوتات


يالله نملى الدنيا اماني .. لنا ولا انت هـ يعشق تاني

يالله ياجماعه بسم اللههذا الشكل النهائي لدرس

خخخ وشرايكم نبداء الدرس بالمقلوب؟ وناسه

ياشيني وانا مروق

يالله يالله خلاص غمضوا اقصد افتحوا عمل جديد بـمقاس 50*50 بيسكلنختار ادات التحديد كما في الصورة polygon lasso toolنقوم بتحديد كما في الشكلثم نقوم بحفظه كـ باترن Edit > Define Pattern
انا بعشقك وبعشق ضحكتك
بكذا نكون جهزنا الباترن وخلصنا من همهنفتح عمل جديد باي مقاس نريدمثلاً 500*500ثم نقوم بتطبيق الباترن على العمل edit > fill > patternبيطلع مثل هـ الشكل يسندر العيون

هـ الحين ياجماعة الخير من قائمة الفلاتر نختار Filter > Distort > Polar
Coordinatesبيطلع معنى هـ الشكليعني للحين ماشين تماممن قائمة الفلاتر نختار Filter > Blur > Radial Blur

نختار نفس الاعدادات الي في الصورةبيطلع معنى هـ الشكلمن قائمة الفلاتر نختار Filter > Artistic > Plastic Wrapوضبط الاعدادات علىHighlight Strength: 11

Detail: 1

Smoothness: 8هذا الشكل الي بيطلع معنىمسكين ياضب على الخط مدعوس .. سقسين ديزل توطنه .. يوم التفت لـ الذنب مقطوع ..

كذا نكون انتهينا وباقي الالواننختار من القائمة الرئيسية Image > Adjustments > Hue ونضبط الالوان بـ الذوق الي
يعجبناتطبيقي على الدرس
فيه غلط املائي بس عادي لا تدققنون كنت بكتب سـ اضطر لغتيالك بصمت ثم هونت قلت بكتب
سـ اغتالك بصمت وانتيجه اني كتبت سـ لغتيالك بصمت

موب مشكله الصبح ماحد يشره على احداي سؤال حاظرين للحلوين بس اما الشيون فـ العوض على الله

 

posted by ashkal at 11:39 PM
link | 0 comments

 

 

0 Comments:

Want to Post a Comment?

back to main page<body><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="ashkal.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='ashkal.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 13797608;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 13797608;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>